Farkındalığımız

 

IES kendi bünyesindeki çalışmalara ek olarak Sabancı Üniversitesi yönetimi, üniversitemiz ve çeşitli üniversite kulüpleri, üniversite mezunlarının yanı sıra Türkiye’nin önde gelen şirketleri ile işbirlikleri yaparak kariyer, eğitim ve şirket aktivitelerinde yardımlar sunarak yaratılan değeri çeşitlendirmektedir. Oluşturulan işbirliklerinin tüm paydaşların yararına olması için çaba harcamaktadır.

IES, okulumuz öğrenceleri ve şirketler arasındaki bir aracı kurum görevi üstlenmektedir. Şirketlerle yaptığımız işbirlikleri ile şirketlerin kampüsteki sesleri olmayı ve öğrencilere kendilerini ve iş olanaklarını ifade edebilmelerini amaçlar. Düzenlediğimiz eğitimler ile üyelerimize, iş hayatında ihtiyaç duyacakları bilgi ve birikimi elde etme şansı tanıyoruz.

Bizi tanıyın

 

Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Topluluğu (IES) her akademik yıl içerisinde gerçekleştirdiği seminer, eğitim, tanıtım, şirket gezileri, şirket işbirlikleri, mezunlarla kariyer sohbetleri, IMIS ve diğer organizasyonlarla üniversite kültürünü zenginleştirmeyi ve öğrencilerin bilgi birikimlerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Her yıl düzenlendiği etkinliklere katılım oranı, insanlara ulaşılabilirliği, sponsorluk bütçesi ve maillistindeki insan sayısına dikkate alındığında IES Sabancı Üniversitesi’nin en büyük kariyer kulübüdür. Bu etkinlikler ile öğrencileri sektörlerinde lider şirketler ile bir araya getirken, üyelerinin bu şirketleri tanımalarını, kendilerine en uygun sektörleri ve departmanları belirlemelerinde yardımcı olmayı, staj ve işe alım süreçlerinde üyelerine en iyi imkanları sunmayı hedefler.

IES-NEW-LOGO-web        

Mezunlarla Kariyer Sohbetleri düzenleyerek kısa bir süre önce benzer yollardan geçen mezunlarımız ile öğrencilerimizi bir araya getiriyoruz. Yalnızca bir kariyer kulübü olarak kalmak istemediğimizden üyelerimizin sosyalleşebilmeleri ve çevrelerini genişletmeleri için etkinlikler organize ediyoruz.

Sabancı Üniversitesi’nin en kapsamlı kariyer etkinliği olan ve 2015 yılında ‘En yüksek bütçeli’ ve ‘En yüksek katılımlı’ etkinlik olarak tarihe geçip Sabancı Üniversitesi Ders Dışı Etkinlikler Ödülü’ne layık görülen International Management and Industrial Engineering Summit (IMIS) IES tarafından her yıl farklı bir konuda öğrencileri iş yaşamının liderleri ile bir araya getiriyor.

Sponsorship and Finance

Sponsorluk ve Finans departmanı, şirketlerle olan işbirliklerinin yönetimini, yeni iş birliklerinin kurulmasını, şirketlerin beklentileri doğrultusunda gerekli adımların atılmasını ve kulübün finansal açıdan yönetimini üstlenir.

Etkinliklere katılım konusunda şirketler ile IES Business School arasında köprü görevi görür. Ayrıca şirketlerin düzenledikleri etkinliklerin Sabancı Üniversitesi kampüsü içerisinde tanıtımı ile ilgilenir.

Business School

Business School departmanı, IES büyesinde yapılan tüm etkinliklerin organizasyonunu yapma görevini üstlenir.

Bu etkinlikler arasında IES Academy bünyesinde yaptığımız eğtimler, Mezunlarla Kariyer Sohbetleri, One day focus, Vaka Çalışmaları ve okulumuzun en büyük etkinliği olan IMIS bulunur.

Public and Relations

Public Relations departmanı, IES’I bünyesinde yapılan tüm etkinliklerin tanıtımını üstlenir. Tanıtımları facebook, twitter ve instagram başta olmak üzere birçok sosyal medya kanalı üzerinden yapar.

Bunun dışında IES’in kampüs içinde ve dışında her türlü tanıtım materyal çalışmalarını üstlenir. Diğer üniversiteler ve özellikle kulübümüze paralellik gösterecek üniversitelerin kulüpleriyle iletişimdedir.

Endüstri Mühendisliği

 

Öncelikle tekrar belirtilmelidir ki kulübümüz yalnızca endüstri mühendisliği okuyan öğrencilere açık değildir. İş dünyası hakkında belli bir birikime sahip olmak isteyen ve kendi kişisel gelişimine katkıda bulunmak isteyen herkese açıktır. Bünyemizde okulumuzun üç farklı fakültesi olan Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nden de , Yönetim Bilimleri Fakültesi’nden de Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nden de öğrenciler bulunmaktadır.

Endüstri Mühendisliği mal, ürün ve hizmetlerin verimli bir şekilde üretim ve dağıtımının yapılmasını; makina, iş gücü, hammadde, bilgi, enerji, çevre ve para gibi kısıtlı kaynaklardan oluşan endüstriyel sistemlerin tasarımını, işletilmesini, yönetilmesini, ve bu sistemlerin  üretkenliğinin ve rekabet gücünün geliştirilmesini sağlayan mühendislik dalıdır.

Endüstri Mühendisleri çalışırken, bir işyerinin nasıl çalıştığını inceler ve daha etkin ve verimli çalışabilmesi için olanakları araştırır.

Endüstri mühendisliği bölümünde alınan dersler limit, türev, integral, olasılık, lineer cebir, diferansiyel denklemler, istatistik gibi temel matematik dersleri, üretim planlama, lojistik, simulasyon gibi endüstri mühendisliği dersleri, seçmeli olarak işletme ve iktisat bölümlerinden temel dersler, temel bilgisayar programcılığı gibi bilgisayar mühendisliği derslerini içerir.

Stratejik

 

Bir milletin veya milletlerin savunmasında askerî, siyâsî, ekonomik ve manevî güçleri bir arada kullanma ve düzenleme sanatı. Strateji, kelimesi strategos kökünden gelmekte olup, eski Yunancada “Generalin Sanatı” anlamına gelir.

Bir endüstri mühendisi stratejisttir. Pazar ve rekabetin nereden geldiğini bilir, nereye gideceğini öngörür.Bir işe farklı bakış açılarıyla bakabilme kabiliyetine sahiptir.

Parçayı değil bütünü göz önüne alarak çalışması yani sistemin bütünüyle ilgilenmesi en önemli özelliklerinden biridir. Sahip olduğu stratejik düşünce sistemi ve analizlerle şirkete yön verir, istikametini belirler. Bu yolda öncülük ve liderlik eder.

Stratejist insanlar şirketlerin beyinleridir. Zor koşullarda çalışma yetkisine sahiptirler, bir problemi çözebilmek için gerekli niteliklere sahiptirler. Manzaraya dağın eteğinden değil, tepesinden bakabilen ve ufukları görebilen kişilerdir.

Probleme içeriden dışarıya doğru değil, dışarıdan içeriye doğru bakabilenlerdir. Anlık çözümler üretmezler, sistematiktirler ve sürdürülebilir çözümlere odaklanırlar, bu yolda çalışmalarını gerçekleştirirler.Var olanı geliştirmeye çalışırlar, sürekli farklılaşma peşindedirler. Ezberlerin dışına çıkarlar.

Analistçi

 

Endüstri mühendisleri analisttir. İyi bir dinleyicidirler ve sonucunda ise karşılarındaki kişiyi veya sorunu her açısıyla anlayabilirler. Başka kelimelerle endüstri mühendisleri için iletişim yeteneği güçlü kişiler diyebiliriz.

Karşı karşıya kaldıkları problemi her açısıyla incelerler ve farklı ölçeklerde tartarlar, analiz ederler. Sonucunda ise ellerindeki verilerle en doğru çözüm sürecine girerler.

Sistemi iyi bilirler ve sistematik düşünebilirler. Sürekli araştırmaya ve yeni şeyler öğrenmeye eğilimlidirler. Gerektiğinde ise insiyatif alabilme ve karar verebilme beceresine sahiptirler. Orjinal, kendilerine özgü fikirleri vardır.

Proje bazlı çalışabilir. Alternatif yaklaşımlar bulur, bunları güçlü ve zayıf yanlarına göre karşılaştırabilirler. Derlediği bilgileri etkili bir kullanım sağlayacak şekilde dokümante eder.

Öngörülü

 

Öngörü; Bir işin ilerisini kestirme veya bir işin nasıl bir yol alacağını önceden anlayabilme ve ona göre davranma.

Endüstri mühendisleri öngörülüdür. Bir öngörü geliştirmek geleceği kesin olarak bilmek demek değildir, gelecekteki potansiyel gelişmeler için önceden fikir hazırlıkları yapabilmektir. Öngörülü biri gelecek ile ilgili karşısına çıkabilecek farklı senaryoların nasıl ve neden ortaya çıkabileceğiyle ilgili belli veriler sonucu tahminler yürütür.

Bir kişinin öngörülü olabilmesi için çok uzun dönemli ve farklı bilgi birikimlerine sahip olması gerekir. Bir dünya insanı olması gerekir. Kendini devamlı olarak güncellemeli, gündemi takip etmelidir. Ancak bu şekilde ileriye yönelik sağlam fikirlere sahip olabilir.

Öngörülü insanlar her trendin bir başlangıç, gelişme ve olgunluk sürecinin olduğunu bilirler. Trendlerin her zaman aynı çizgi üzerinde yürümeyeceğinin farkındadırlar. Bu nedenle trendleri oluşturan ve yıpratan potansiyel nedenleri belirleyebilirler ve bunlarla ilgili öngörü yapabilme kapasitesine sahiptirler.

3.318

Lisans

779

Lisansüstü

15.046

Tam zamanlı akademik kadro başına öğrenci

7.704

Mezun

Lisans öğrencilerinin %62’si burslu okuyor.

Yönetim Kurulumuzu tanıyın

Selin Dayanır
General Manager

Sema Çetinkaya
Co-President of IES Sponsorhip and Finance

Bensu Ateş
Co-President of IES Sponsorhip and Finance

Kaan Dilaveroğlu
Co-President of IES Bussiness School

Yaşar Harzadın
Co-president of IES Public and Relations

Selen Değirmenci
Co-president of IES Public and Relations

Erdi Özbek
Co-President of IES Bussiness School

Okulumuz

Sabancı Üniversitesi, Kocaeli sınırındaki Tuzla ilçesinde, yerleşik kamu tüzel kişiliğine haiz bir Vakıf Üniversitesi’dir. 1994 yılında Hacı Ömer Sabancı Vakfı önderliğinde Sabancı topluluğu tarafından kurulmuştur. Sabancı Üniversitesi, Türkiye’de liberal bilimler tarzı eğitim veren tek yüksek öğretim kurumudur. Bu sistem altında tüm öğrenciler ilk sene bir çekirdek ders grubuna tabi tutulmakta, ikinci sınıfta belirli bir bölüme odaklandıktan sonra, ikinci sınıftaki deneyimlerinin sonucunda okumak istedikleri programlarını seçebilmektedirler.

Sabancı Üniversitesinin kurulum süreci, yükseköğretim kurumlarının kurulup işletilmesi hakkının özel vakıflara da tanınmasıyla beraber başladı. Sabancı Topluluğu, Hacı Ömer Sabancı Vakfı önderliğinde, Sabancı Üniversitesi’nin kuruluş kararını 1994 yılında aldı. Ağustos 1995’te, 22 değişik ülkeden, çeşitli üniversite, bilim merkezi ve disiplinlere mensup 50’nin üzerinde bilim adamı, araştırmacı, öğrenci ve işadamı İstanbul’da düzenlenen arama konferansında bir araya geldi. Konferans salonunda, kurulacak üniversitesinin felsefesinin “Birlikte yaratmak ve geliştirmek” olması kararlaştırıldı. Bu konferansı, öğrenci eğilimleri araştırmaları ile desteklenen tasarım komitelerinin çalışmaları ve oluşan akademik programlar izledi. Sabancı Üniversitesi’nin kuruluşuna izin veren kanun, 5 Haziran 1996 tarihinde yasalaştıktan sonra, 31 Temmuz 1997’de Üniversite kampusunun temeli atıldı. Üniversite, Ekim 1999’da ilk öğrencilerini karşılayarak öğretime başladı. Times Higher Education’ın 2015 yılında yayınladığı 50 yaş altı en iyi üniversiteleri sıralamasında Sabancı Üniversitesi 13. sırada yer almıştır.

Sabancı Üniversitesi tasarımı bakımından diğer üniversitelerle tamamen farklılık gösterir. Kuruluş ilkeleri doğrultusunda öğrencilerinin interdisipliner bir eğitim görmeleri amaçlanmış, okulun akademik yapısı da buna göre tasarlanmıştır. Sabancı Üniversitesi 3 fakülte ve 1 dil okulundan oluşmaktadır. Bunlar; Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve dahilinde Istanbul Politikalar Merkezi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Yönetim Bilimleri Fakültesidir.

Sabancı Üniversitesi’nin ana kampüsü, İstanbul’un 15 km doğusunda, Tuzla’da yer almaktadır. Cannon grup tarafından tasarlanan kampüsün yapımına 1998 yılında Koray Holding’e bağlı Koray İnşaat tarafından başlanmış, 1999 da inşaatı tamamlanmıştır. 2007 yılında tamamlanan yurtlarla öğrencilerin %90’ından fazlasının yurtlarda kalması planlanmış, İstanbul sınırları içinde kendi komünitesi olan bir yerleşke üniversitesi tasarlanmıştır. 1,353,000 m² alanı kaplayan kampüs üç bölümden oluşmaktadır. Kampüsün en üst tarafında yurtlar, sağlık merkezi, iletişim merkezi ve fakülte üyelerinin lojmanları bulunmaktadır. Kampüsün ortasında ters bir U şeklinde fakülteler, rektörlük ve üniversite merkezi konuşlandırılmıştır. Kampüsün sol altında ise spor salonu, gösteri merkezi, futbol sahasi, göl ve koşu pisti yer almaktadır.

3

Fakülte

13

Lisans programı

41

Yüksek Lisans programı

10

Yan Dal programı